Terapi

När det krånglar i livet och man känner sig osäker eller mår dåligt tycker många att det är svårt att veta vad det är för hjälp man behöver. Många tror att man måste vara ”sjuk” eller ha stora och svåra problem för att gå i samtalsterapi – så är det inte.

Många av de människor jag möter har ”vardagsproblem” där de upplever att de inte kommer vidare på egen hand. Anledningarna att gå i terapi kan vara många, stora som små.

Samtalsterapi är ett sätt att ge ökad självkännedom och insikt i hur du fungerar. Om du önskar att ta aktivt ansvar i ditt liv och komma i kontakt med förmågan att ta beslut som ligger i linje med det du innerst inne vill och behöver och sen också få verktyg till att genomföra och omsätta dina insikter i praktisk och faktisk handling, då är terapi något för dig.

Psykosyntesterapi är en livsbejakande samtalsterapiform med en humanistisk grundsyn och tilltro till människans potential och hennes vilja och förmåga till utveckling. Konkreta insiktsfulla övningar och praktiskt arbete varvas med reflekterande samtal.

 

Vanliga teman i terapirummet

 • Sitter fast i mönster som du inte förmår bryta
 • Sorgbearbetning efter dödsfall eller separation.
 • Problem i den relation du har nu
 • Saknar livsglädje
 • Står inför eller har just gått igenom ett uppbrott i din relation
 • Att våga/kunna stå för dig själv och det du tror på
 • Har återkommande problem med relationer som inte håller
 • Att dina relationer alltid slutar på ett visst sätt
 • Problem på jobbet, med chefen eller kollegor
 • Ätstörning
 • Osäker på vad du egentligen vill, innerst inne
 • Svårt att säga nej/ja
 • Svårt att låta andra människor komma nära
 • Låg självkänsla/dåligt självförtroende
 • Känner dig nedstämd eller deprimerad utan någon egentlig anledning
 • Är nyfiken på dig själv, vem är jag egentligen?
 • Svårt att lita på din partner, svartsjuka
 • Har svårt att vara trogen
 • Tvivel på att du är i rätt relation
 • Har en förmåga att omedvetet gå in i relationer med samma destruktiva mönster och beteenden
 • Ofta stressad och behöver hjälp med stresshantering
 • Utmattning
 • Skaffar bekräftelse genom att prestera och vara duktig
 • Svårt att sätta gränser
 • Ditt värde ligger i vad andra tycker om dig
 • Intimitetsproblem
 • Svårt att uttrycka vad du känner
 • Ej i kontakt med dina känslor
 • Tankestyrd
 • Uppvuxen i familj med alkohol eller drogproblem
 • Är medberoende
 • Har själv alkohol eller drogproblem
 • Uppvuxen i familj med depression eller psykisk sjukdom
 • Saknat support och kärlek under din uppväxt
 • Ofta har känslor av skuld, skam och rädsla som tynger och hindrar
 • Problem med din sexualitet
 • Varit utsatt för övergrepp
 • En känsla av att du bara överlever istället för att leva