Ledarskapsutveckling

Ta ditt ledarskap till nästa nivå

Utvecklande ledarskap är Försvarshögskolans svenska modell av ”Transformational Leadership”. Forskningen visar på att en högre frekvens av Utvecklande ledarskap är gynnsamt både för organisationens resultat så väl som medarbetarnas individuella utveckling.

Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att man som ledare:

  • uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik
  • inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet och kreativitet
  • visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men även konfronterar i ett gott uppsåt.

I det konventionella ledarskapet motiverar ledaren sina medarbetare med hjälp av piska och morot samt hänvisar ofta till plikter och skyldigheter medan den utvecklande ledaren fokuserar mer på att få sina medarbetare att känna en inre motivation & drivkraft.

Upplägg och Genomförande

Utbildningen i Utvecklande ledarskap är upplagd på 2+1 dag. De två första dagarna är sammanhängande och den tredje dagen sker ungefär 6-8  veckor efter de två första dagarna med syfte till fördjupning, förankring och ytterligare reflektion.

Under utbildningen varvas teori med reflektion, diskussioner och arbete i mindre grupper.

Utbildningen i Utvecklande ledarskap (UL) inleds redan ett par veckor innan första utbildningsdagen genom att du själv och sex till tio av dina medarbetare får svara på̊ en webbaserad enkät med frågor om hur du/de idag uppfattar ditt ledarskap.

Efter utbildningen har du:

  • Kunskap om Utvecklande ledarskap och Ledarstilsmodellen.
  • Fått personlig feed-back på ditt ledarskap och ökad förståelse för både dina styrkor såväl som din utvecklingspotential.
  • En konkret personlig utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap.
  • Erfarenhetsutbyte med andra ledare från andra organisationer och företag

Målgrupp

. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i någon form av ledande befattning, exempelvis som chef, ledare eller projektledare.