Grupputveckling

Från arbetsgrupp till effektivt team

Forskning visar att grupper utvecklas över tid och blir mer effektiva i senare utvecklingsfaser. Men ibland fastnar man på vägen och kan då behöva hjälp med att identifiera vad det är som hindrar. Vi börjar med en nulägesanalys och tittar sen på mål och vision, önskat läge.

Nästa steg är att se vad det är som hindrar processen framåt och vad det är som behöver göras för att komma förbi dessa. Här ser vi på vilka styrkor och resurser som redan finns och vad som behöver komma till.

Alla grupper ser olika ut och är unika på sitt sätt.

Vi utgår därför alltid utifrån gruppens specifika behov när vi utformar en handlingsplan. Det finns inte en enkel lösning som går att applicera på alla grupper utan det är alltid högst individuellt.

Vanligt är att vi börjar med en medarbetarundersökning i form av individuella intervjuer eller så använder vi oss av mätverktyget Passprofilen.

PASS profilen bygger på aktuell stress- och arbetslivsforskning och är framtagen i samarbete med KI.

Passprofilen kan användas i förändrings- och utvecklingssammanhang som berör arbetsmiljön eller andra projekt som handlar om att påverka och minimera stressen på arbetet. Eller som en del i projekt som syftar till att förbättra kvalitet, effektivitet, lönsamhet, kompetens och samarbete. 

Passprofilen är ett enkelt och effektivt mätinstrument för individer, arbetsgrupper och organisationer. Resultatet återkopplas alltid i ett enskilt samtal med individen under konfidentiella former.

Med dessa resultat går vi sedan vidare med konkreta handlingsplaner för individen, arbetsgruppen och organisationen.