Företag

Företag består av människor och de är företagets viktigaste kapital och resurs. Det är därför av yttersta vikt att se till att både ledare och medarbetare är välmående och att de får det stöd de behöver för att de ska ha möjlighet att leverera utifrån sin högsta potential. Människor som trivs och är i kontakt med sin inre drivkraft är med och skapar effektiva team och organisationer.

Jag erbjuder ledarskapsutveckling, grupputveckling, stresshantering, coaching och handledning.

När jag gör uppdrag mot företag och med grupper samarbetar jag ofta med min kollega Sofie Englund på helhetsfokus.