Stresshantering

Arbetsmiljöverkets beslutade om en ny miljöföreskrift som gäller från den 31 mars 2016.

”Du som är arbetsgivare ansvarar för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö utan stress. Du kan förebygga risker genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

När en arbetstagare skadas vid ett olycksfall på grund av akut överbelastning eller får en arbetssjukdom på grund av långvarig överbelastning behöver du som arbetsgivare agera. Ju snabbare åtgärderna sätts in desto lättare blir det för arbetstagaren att komma tillbaka till arbetet. Arbetsrelaterad stress behöver hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att det sker ett systematiskt arbetsmiljöarbete. ” Utdrag från Arbetsmiljöverket

Stresshantering – genom ACT – Acceptance and Commitment Training

ACT är en banbrytande psykologisk behandlingsmetod med mycket goda resultat som är utvecklad i USA av Steven Hayes, University of Nebraska. Dess ursprung är för att hjälpa unga vuxna med psykosociala problem. Frank Bond vid London University har fortsatt utveckla metoden att användas till vuxna mitt i arbetslivet för att reducera stress, främja psykisk flexibilitet och kreativitet och stärka individer att ta steg i riktning mot vad som är viktigt i hans/hennes liv.

ACT har sina rötter både i modern forskning om hjärnan och psyket och i zenbuddismen. Metoden utgår, liksom kognitiv beteendeterapi, ifrån att man tacklar problem i nutid istället för att gräva i det förflutna och brukar också kallas ”tredje vågens KBT”.

Vid Karolinska Institutet har Leg. Psykolog Fredrik Livheim fortsatt utveckla metoden för att arbeta med unga vuxna och vuxna mitt i arbetslivet – ACT at work.

Kursen ACT at work är en utbildning och träning för ledare och medarbetare att förhålla sig till den stress och smärta som är oundviklig i livet. Med ACT at work kursen kan du med relativt liten insats ge dina kollegor och medarbetare en möjlighet att förändra upplevelsen av stress, få insikter om hur de kan förebygga att hamna i långvarig stress och få möjlighet att förhålla sig till den stress och smärta som är oundviklig i livet. ACT skapar psykologisk flexibilitet att kunna skilja på vad vi behöver acceptera och vad vi kan förändra.

Målet med ”ACT at work” är att hjälpa kursdeltagare att ta steg i riktning mot vad som är viktigt i hans/hennes liv med all sin historia och reaktioner som kan dyka upp när han/hon tar de steg han/hon vill. ACT siktar på att förändra den normala negativa påverkan av inre upplevelser (tankar, känslor, fysiska förnimmelser och minnen) och bygga en flexibel och effektiv beteenderepertoar kring dessa, så att det blir möjligt att leva det liv som individen värderar som vitalt och viktigt.

Kursen omfattar fyra tillfällen och varje kurstillfälle är tre timmar (totalt 12 timmar). Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment. Deltagarna behöver även avsätta tid till övningar mellan utbildningstillfällena med syfte till att förankra insikter, kunskap och nya vanor.

Vi erbjuder även en extra uppföljningsdag efter ca 6 månader samt uppföljande coachsamtal som stöd för att möta utmaningar och för att stödja i processen mot förändring.