Coaching för ledare och medarbetare

Coaching innebär att arbeta mot tydliga mål och kan användas i såväl arbetsliv som privatliv.

Under våra sessioner får du hjälp med att definiera var du befinner dig just nu, vad det är du vill och vart du vill komma och sätta upp just ditt specifika mål. Vi undersöker sedan och tar reda på vad som hindrar dig att nå dit du vill. Därefter arbetar vi fram en tydlig plan för hur du ska gå tillväga för att komma förbi dessa hinder och nå fram till ditt mål.

Din process är i grunden inriktad på möjligheter och lösningar. Du får arbeta med dina tanke- och beteendemönster, se på hur de påverkar dig och hur du kan förändra dem. Det förhållningssättet kan du sedan ta med dig och använda dig av i alla delar av ditt liv. På så vis blir din coaching ett effektivt sätt att fortsätta utvecklas och ta nya steg mot det du vill och längtar efter.