Privat

Vi kommer ibland till en plats i livet där vi känner att vi kört fast och inte kommer vidare på egen hand.

Eller så är jag kanske bara nyfiken på mig själv och på min potential, jag vill något mer.

Det kan också vara en relation som inte funkar.

Då kan vi behöva stöd och guidning i att medvetandegöra och komma till insikt med vad det är som hindrar mig i det liv jag lever idag, och därefter hjälp med att hitta ett sätt att omsätta mina insikter till praktisk och faktisk handling som leder till utveckling och gör meningsfull skillnad för mig i mitt liv.

Jag erbjuder samtalsterapi, parterapi, coaching och beroende/medberoendeterapi med fokus på människor i utveckling.