Coaching

Coaching innebär att arbeta mot tydliga mål och kan användas i såväl privatliv som arbetsliv.

Under våra sessioner får du hjälp med att definiera var du befinner dig just nu, vad det är du vill och vart du vill komma och sätta upp just ditt specifika mål. Vi undersöker sedan och tar reda på vad som hindrar dig att nå dit du vill. Därefter arbetar vi fram en tydlig plan för hur du ska gå tillväga för att komma förbi dessa hinder och nå fram till ditt mål.

Din process är i grunden inriktad på möjligheter och lösningar. Du får arbeta med dina tanke- och beteendemönster, se på hur de påverkar dig och hur du kan förändra dem. Det förhållningssättet kan du sedan ta med dig och använda dig av i andra delar av ditt liv. På så vis blir din coaching ett effektivt sätt att fortsätta utvecklas och ta nya steg mot det du vill och längtar efter.

Coaching kan hjälpa dig att:

  • Ändra din livsstil, komma igång med att träna, byta jobb, nå din idealvikt, skapa mer tid till dig själv, stressa mindre osv
  • Sätta gränser
  • Bli bättre på att fatta beslut och genomföra dem
  • Ta reda på vad du vill, ta fram ett mål
  • Få klarhet över din livssituation
  • Kunna säga ”nej”/”ja”
  • Bli mer tydlig för dig själv och din omgivning
  • Hitta modet att byta bana eller karriär