Beroende

Upplever du att det blir för mycket ibland? Har ditt beteende börjat få konsekvenser i ditt liv? På tex jobbet, i dina relationer eller din hälsa kanske har börjat svikta. Du kanske får höra kommentarer från familj eller vänner om att du borde skärpa till dig. Har du svårt att hålla dig till vad du bestämt eller lovat. Det som bara skulle bli ett max två glas slutar med många fler eller kanske i en minneslucka.

Det behöver inte bara handla om alkohol utan det kan vara andra substanser som socker, mat, läkemedel eller ett beteende så som spel, sex, relationer eller träning mm.

Utloppen kan vara fler men grundproblematiken är den samma.

Beroende är ingen karaktärsdefekt utan beror på förändringar i hjärnan som gör det nästintill omöjligt att på egen hand sluta använda drogen vare sig det är en substans eller ett beteende. Eller rättare sagt, att sluta är oftast inget problem utan det är att inte börja igen som är det svåra. Det är viktigt att komma ihåg för att lätta på all den skam och skuld som en beroendeperson bär på. Beroende är ett oerhört smärtsamt tillstånd att befinna sig i oavsett vilken drog du använder. Men hjälp finns att få och det första steget är att kliva ur förnekelsen och se att du har ett problem som du själv inte kan hantera eller kontrollera. Nästa steg är att räcka ut handen och tillåta sig själv just hjälp.

Medberoende:

En medberoendeperson är en person som lätt förlorar sig i relation till andra människor. Det kan innebära att du tar på dig ansvar för andra och deras beteende, du tar ett överansvar för andra men glömmer bort att ta ansvar för dig själv och för dina egna behov. Konsekvensen blir att du lätt känner dig bortglömd och inte prioriterad. En känsla av att du bara ställer upp för andra hela tiden men att det aldrig finns någon där för dig eller att du får något tillbaka.

Du försakar mycket av ditt och ofta låter du dig bli sårad och sviken gång på gång istället för att sätta gränser. Du har ofta svårt med intimitet och skapar intensiva relationer där du förlorar dig eller att ditt kontrollerande försvårar närheten. En medberoende blandar lätt ihop intensitet med intimitet. ”Om det känns så här mycket så måste det vara rätt”.

Precis som med en beroendeproblematik så behöver du kliva ur förnekelsen och börja med att rikta fokus på dig själv. Du behöver och kan inte klara av allt själv utan det finns hjälp att få också för dig.