Handledning individuellt och i grupp

Handledning kan ske både individuellt och i grupp. Syftet med handledning är att träna sig i att reflektera för att förstå sin egen och andras roll i de situationer som uppstår i en arbetssituation eller i relation till medarbetare, ledare, patienter, klienter mm. Genom att ventilera både möjligheter och svårigheter i ett tillåtande och tryggt klimat bli friare i att finna ny energi och alternativa vägar för ett nästa steg.

Allt arbete med människor innebär arbete med sig själv.