En av de största utmaningarna i en relation är att inte förlora sig själv i förhållande till den andra.

Parterapi
& relationsterapi

I par/relationsterapi så ligger fokus på relationen mellan två individer, konstellationerna kan vara kärlekspar, syskon, förälder/barn, kollegor, vänner, par som avslutat sin kärleksrelation och vill hitta ett sunt sätt att samarbeta för barnens skull osv.

Terapins uppgift är inte att skuldbelägga någon eller att komma fram till vem som har rätt eller fel utan syftet är att öppna upp för kontakt och kommunikation, samt att hitta en väg för att utveckla och komma vidare i relationen på ett sätt som passar och känns bra för båda parter.

Ju närmare vi är en person ju mer sårbara är vi, och ju mer sårbara vi är desto starkare brukar våra försvar gå i gång. Våra försvar kan vi känna igen genom att vi t.ex. börjar skuldbelägga den andre ”det är ditt fel”, vi distanserar oss och stänger av för kontakt, vi gör oss själva till offer inför den andres handlingar, vi försöker få den andra att ändra sig ”om du bara gjorde si eller så skulle allt bli bra”. När vi lägger lösningen utanför oss själva och på den andre så ger det oss en känsla av maktlöshet och att vi inte är fria i relationen. Friheten kommer när vi kan se vår del i ”dramat” och ta ansvar för den. De här beteendemönstren är ofta både svåra att se och att bryta på egen hand och vi kan då få hjälp av att gå i parterapi.

Konflikt eller trassel i relationen behöver inte vara enda anledningen till att vi söker parterapi utan det kan också vara att vi är nyfikna på och vill utforska, fördjupa och ta vår relation till nya nivåer.

Exempel på vanliga teman i parterapi

 • Vi har växt ifrån varandra
 • Vi kommunicerar inte
 • Vi har inte sex längre
 • Olika syn på ekonomi
 • Vi bara bråkar
 • Konflikter ang barnen
 • Styvfamiljer/bonusbarn
 • Problemen började när vi fick barn
 • Otrohet
 • Svartsjuka
 • Beroendeproblematik, alkohol, droger, sex, spel
 • Medberoende
 • Vi har kört fast och relationen känns död
 • Du hjälper aldrig till
 • Vi vill hitta sätt att utveckla vår relation och göra den ännu bättre